carnaval da is wel leuk, mar ôk hil èrreg!

 

AANSPRAOK 2013

 

Oeteldonk,                                                d’n 2de vaan de Sprokkelmaond 2013

 

Gruune Èrreme!

T’is wel vergimmes vruug vaan ’t jaor dieje carnaval. Ge het nèt de fêêstdaoge achter de rug en ge wilt toch wel ’n bietje uitzakke, mar dè is oe nie gegund. Ge kunt ‘r gelijk wir tegenaon. Nou daor gaode dan:


Waor hè’k veurig jaor m’n instremènt ôk al weer neergeleed, ôk nog ôk. Erger nog, heb ik ’t èreges laote slingere en nie êêns is mee naor huis genôôme. Ge zuukt oew eige ’n ongeluk en roept as mar d’n heiligen Antonius aon. Ge hèt trouwes geluk as ge toevallig d’n dikke trom hèt; nou ziet ’n bleind pèrd die nie êêns is ôver ’t hoofd. Mar goed, nao ’n tijdje komt oew instrement bove waoter en kunde aon de gang: mee waoter schôôn spuule, inolieje en mooi koperpoetse, as ge koper hèt tenminste.


Nou is t’r éne bij ons clubke die docht zunne klarinèt èrreges anders op te bèrrege, of liever gezeet buite op te hange, aon de willige. Gullie wit wel wie ik bedoel. Henk, hedde gij ‘m nog terug kunne veinde en waor ie nie verroest of vermolmd of zô? Gin houtwurm d’r in? Nou hedde d’r misschien hillemaol niks aon wanweges dè ge deur ’t ijs gezakt bent, of bende toch wir ’n bietje vingervlug? Nou, ’t lijkent d’r geleuf ik stèrk op dè ge van ’t jaor mee gaot lôpe en eerlijk gezeet vein ik dè ôk wèl gezellig.


Nou laot ik de houtsectie mar èfkes veur wèt ’t is. Ik vat eerst mar ‘s ’t koper bij de hoorns. Nou jao, ik bedoel dè die lètterlijk want op dieje êêne hoorn moete we toch wèl hil zuinig zijn, nie waor Gabi! Néé, ik bedoel ’t kleine en ’t lange koper. ’T Is ’n wonder hoe dèt ’t kleine koper z’n eige op de béén houdt. Ik tel d’r momenteel 5. Eéne uit Italië. T’is één en al gewèldig dèt Mark hillemaol ôver komt um z’n dierbaore en onmisbaore Oeteldonk mee ’n twéédaogs bezuuk mee trompètgeschal op te luistere, wè zeg ik, op te wèrreme, op te hitse! Hulde!! En dan nog meer klein koper. Unne nieuwe trompettist: Henk van Vught, unnen èchten Bosschenaor al zoude dè nie zègge vanweges z’n achternaom. Nort zeet in z’n brief dèt ie ’t goeie gevuul heet. Nou dè is precies wè we nôôdig hebbe. En hij kan trompèt speule en zurgt meepessant veur verjonging van de trompetsectie en dè is ôk precies wè we nôôdig hebbe! As ge èrreges bijkomt is ’t altèd hendig um te wete hoe dèt de plaotselijke gewôôntes zèn. Ik zal oe daorum de Gruune Errum gebruksaonwijzing ôverhandige en ôk nog meepessant aon Jèntje van Geffen, dè waor d’r veurig jaor nie van gekomme. Welkom bij de Gruune Errum! (ôverhandige en veurleze)


Nou wil ik van ’t jaor ôk ’t lange koper nie onvermeld laote. Nie dèt de bezetting veranderd is, mar wel de kleur. Hoe zulle we dè noeme. ’T Is nie hillemaol ’t lange koper, mar d’r is lang plestik in geslope: unne rooje plestikke trombôône. As ge n’t zô bekèkt is de kopersectie mee één man ingekrompe. Mar as ’t nou ’t zèlfde klinkt madde-n-‘m wel gebruike, Alexander. ’T gift in ieders geval veul kleur aon oew sectie en ludiek is ‘t zekers. Mee jou meegeteld komme we in totaol op 4 trombôônes die lid van de Gruune Errum zijn. ’T Zou mooi zèn as we d’r zôô mee en dan ôk 4 zouwe zien as we rondsjouwe in de stad. In ieders geval twéé jonge trombôôners want ’t ziet ‘r veulbelôvend uit dèt ôk Jöske meespeult, en as ik Jos B. mag geleuve lôpt ie ôk zô veul meugelijk mee, ôk al is ie nog in de rivvalidaosie. En dan hebbe we nog’n andere losvaste, dè is Jozef, die wil wel belove dèt ie zô veul as meugelijk meelopt.


Wèt ’t slagwèrk betreft is d’r toch wel ’n gedenkwaordige wisseling van de wacht gebeurd. Ge kunt ’t geleuve of nie mar mijn Elly heet de bèkkes aon de willege gehange. ’t Waor mooi gewist al die jaore, onze trouwe bèkkeniste mee ’t juiste gevuul op de juiste plèk. Van buite konde zien hoe ze genôôt van ’t spèl en van ’t lèkkere mèppe mee de bèkkes, en mee ’t goeie muzikaole maotgevuul ôk nog ôk. Mar wè ze van binne vuulde dè wit nie ielkendéén, mar dè is dè gevuul dè ge nie stil kunt blijve staon, dè ge mee moet doen en dè mee traone in d’r ôôge. ’t Is ôk mee ’n traon, mar òk mee ’n lach dè ge de bèkkes ôver hèt gedraoge aon Maddy, mijn eigeste volle achternicht. Die heet al jaore mee ’n schuin ôôg naor de bèkkes gekeke. Maddy ’t is oe van harte gegund um as urste bèkkenist te meuge fungere. Houdt de bèkkes in ere! ’t Is ’n goeie Gruune Errum gewôônte um ’n afscheid nie ongemèrkt veurbij te laote gaon. ’t Heet ‘t bestuur behaogd um oe te ordonnere in de orde van de Gruune èrrum dèksels mee de gordijnhaok en de bèllekes, de versiersele welker ik de eer heb oe te meuge umhange en in de overtuiging dè gij die tijdens de oeteldonkse carnaval mee ere zult draoge. (umhange)


Ik geleuf dè’k ‘t nou wel gezeet heb. Ik wens jullie ammaol unne goeie carnaval 2013! Proost!        

 

Jos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-