carnaval da is wel leuk, mar ôk hil èrreg!

    de Konsels & de Gr Err

7 februari 2016 _ 13:21u

K

Klik hier voor meer foto's 2016

 

26 februari 2017 _ 11:30u

De Konsels pakken grôôt uit !

Klik hier voor meer foto's 2017

 

De Konsels vaan Oeteldonk, d’n Gruunen Errum, het Beeld Carnaval en onze Nort

Dit is het verhaal van een verheven beeld dat afdaalde op 11-11-2013 en voor een alliantie zorgde tussen een clubke gewone Gruune boeren uit Oeteldonk, De Gruune Errumen en de edele bewaarders van het Oeteldonksche gedachtengoed, De Oeteldonksche Konsels die woonachtig zijn in het buitengebied van Oeteldonk.

Allemaol geïnstigeerd deur Nort Lammers, onze hôôg gewaardeerde Gouwen Errum èn Veurlôper en vervolgens met verve omèrremd deur, “Zun Eigus Zellevurs Benuumde Preezedent vaan ut Illuster Keleezje vaan Konsels vaan Oeteldonk in den Vrimde”, Rob van de Laar.

Het is met recht een bijzondere relatie te noemen die is ontstaan tussen de Konsels vaan Oeteldonk, d’n Gruunen Errum en het Beeld Carnaval, dat staat op de kop van de Stationsweg uitkijkend op de Wilhelminabrug!

De werkgroep “Het Kleine Monument” van de kring vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft het beeld Carnaval gered van de schrôôthôôp. Het hing tot 1998 aan de gevel van het oude (4e) Station van ir. Sybold van Ravensteyn.

De gemeente heeft het uiteindelijk gerestaureerd en geplaatst op de huidige prominente plek en bij de onthulling op 11 november 2013 hebben De Konsels het beeld geadopteerd.

                           Dit is wat de Konsels vaan Oeteldonk zelf vertellen over hun relaotie met:

  “ut Blôte Beeld Carnaval” da zo verrèkte veul op unne Romeinse Consul lèkt:

De Konsels van Oeteldonk bieden in hun Konselaoten in de dùrpen rondom ’s-Hertogenbosch voor Oeteldonkers in den vreemde, gedurende 11 minuten, de mogelijkheid om de rechtmatige verkrijger te worden van een Oeteldonks Visum / reisdocument dat recht geeft tot het vlaggen van de Oeteldonkse standaard tijdens Carnaval.

 

Elk jaar op de zondag van het feest der feesten komt een delegatie van De Konsels met een boot via de Dommel naar de kop van de Stationsweg en wordt het beeld door ons clubke omèrremd en samen met de Konsels, gedecoreerd met gruune versierselen, onder de klanken van ons Gruun Volkslied. Dit gebeurt in aanwezigheid van een elk jaar weer groter groeiende menigte Oeteldonkers.

 

Kort gezeed:

Een jaarlijks Carnevalesk samenzijn met wèrreme uitstraling in de voorjaarskou bij dat blôte beeld “Carnaval” dat daarmee z’n eigeste carnavalsziel heeft gekregen.